Els Laietans al twitter!

Presidència:"Il Capo": Miquel Baltà i Valls

Vicepresidència i Capdansera de la colla juvenil:"La Vice": Miriam Agulló Bueno

Tresoreria: "El Joseh": Jose Yélamos Calvo

Secretariat:"La Secre": Julia Quintela González

Capdanser Colla Veterana: "Sisa": Cesar Polo Recio

Capdanser Colla Infantil  "Txetxu"":  Sergi Aleza Alcaide